Openbaar onderzoek RUP dorpscentra loopt tot donderdag 30 maart

Ruimtelijk Uitvoeringplan (RUP) Dorpscentra                

De gemeenteraad heeft op 19 december 2016 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpscentra Schilde en ’s-Gravenwezel en de bebouwingskern Schilde-Bergen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek start op 30 januari. Naar aanleiding hiervan organiseert de gemeente infomomenten voor alle betrokkenen op 7 en 8 februari. Voor ondernemers zijn er nog twee extra momenten op dinsdag 21 en donderdag 23 februari. 
Met het RUP wil de gemeente ontwikkelingsmogelijkheden in de dorpscentra creëren die de leefbaarheid voor de bewoners ten goede komt. En ook het karakter van Schilde wordt zo beschermd. In het RUP worden hiervoor nieuwe stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd. Na de definitieve goedkeuring moeten nieuwe vergunningsaanvragen voldoen aan deze voorschriften. Het RUP is van toepassing op het gehele woongebied van de gemeente, met uitzondering van de woonparken.

Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 2.2.14 en 4.4.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het openbaar onderzoek georganiseerd.
Het openbaar onderzoek loopt van maandag 30 januari tot en met donderdag 30 maart. Vanaf donderdag 9 februari vindt u ook een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. De tentoonstelling loopt tot het einde van het openbaar onderzoek. 

Het ontwerp en bijhorend onteigeningsplan ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.
U vindt het ook via schilde.be/bekendmakingen.

Hebt u opmerkingen en/of bezwaren? 

Dan stuurt u die 

 • via e-mail (gericht aan GECORO) aan openbaaronderzoek [at] schilde.be of
 • per brief:
  • aangetekend naar GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde of
  • tegen ontvangstbewijs (gericht aan GECORO) bij dienst grondgebiedszaken.

Opgelet: u bezorgt de opmerkingen en/of bezwaren ten laatste op donderdag 30 maart 2017. 

Infomomenten

Dinsdag 7 februari: focus op dorpscentrum 's-Gravenwezel

 • Infomoment van 16 tot 18 uur: toelichting voor ondernemers.
  Zij kunnen vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden hun vragen.
 • Infoavond om 19 uur: presentatie voor inwoners. Na de presentatie kunnen er vragen gesteld worden.
  Ondernemers zijn vanzelfsprekend ook welkom op dit moment.

Woensdag 8 februari: focus op dorpscentrum Schilde en bebouwingskern Schilde-Bergen

 • Infomoment van 15 tot 18 uur: toelichting voor ondernemers.
  Zij kunnen vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden hun vragen.
 • Infoavond om 19 uur: presentatie voor inwoners. Na de presentatie kunnen er vragen gesteld worden.
  Ondernemers zijn vanzelfsprekend ook welkom op dit moment.

NIEUW! dinsdag 21 februari: focus op dorpscentrum 's-Gravenwezel

 • Infomoment voor ondernemers van 19 tot 21 uur: Zij kunnen vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden hun vragen.

NIEUW! donderdag 23 februari: focus op dorpscentrum Schilde en bebouwingskern Schilde-Bergen

 • Infomoment voor ondernemers van 19 tot 21 uur: U kunt vrij in- en uitlopen. Onze deskundigen beantwoorden uw vragen.

Alle infomomenten vinden plaats in het gemeentehuis (Brasschaatsebaan 30, Schilde). Vooraf inschrijven hoeft niet. 

Meer informatie
Dienst grondgebiedszaken
Brasschaatsebaan 30, Schilde
03 380 16 11
schilde.be/bekendmakingen

Vind ik leuk