Kaart 'meest kwetsbare waardevolle bossen' ingetrokken

Openbaar onderzoek stopgezet

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart 'meest kwetsbare waardevolle bossen' in te trekken. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet. Door deze beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie zoals deze bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Kapvergunning/kapmachtiging blijft

Voor bomen hoger dan 5 meter of bomen die een stamomtrek hebben van 0,5 meter of meer, hebt u nog wel een kapvergunning/kapmachtiging nodig. Klik hier voor meer informatie.

Vind ik leuk