Aanleg fietspad Gillès de Pélichylei - Brasschaatsebaan

Het gemeentebestuur Schilde werkt mee aan het project van het Vlaams Gewest. Het werk omvat het aanleggen van ontbrekende fietspaden in beide richtingen vanaf Brasschaatsebaan tot Gillès De Pélichylei, kruispunt aan de Veldlei. De kostprijs van de totale werken bedraagt ca. 3.125.000 euro (excl. BTW).

Stand van zaken

  1. Voor deze werken waren onteigeningen noodzakelijk. In totaal gaat het om een 170-tal innemingen. De dienst vastgoedtransacties heeft de laatste fase van de onteigeningsdossiers afgerond.
  2. Het ontwerp is klaar. 
  3. De omgevingsvergunning voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden tussen Schilde en 's-Gravenwezel is op zak.
  4. De werken zijn gegund.
  5. De fasering van de werken is afgestemd tussen de aannemer en de nutsbedrijven en de startdatum werd bepaald. 
  6. De buurtbewoners en eigenaars van aanpalende woningen/gronden werden uitgenodigd voor een infovergadering. De presentatie van deze infovergadering vindt u hier.

Start werken en volgende stappen

Start werken: maandag 12 november 2018. De werken verlopen in verschillende fases en duren ongeveer anderhalf jaar.

  1. Eerst wordt het terrein bouwrijp gemaakt en worden waar nodig bomen gerooid. Dit gebeurt met een mobiele werkplaats en het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. We verwachten verkeershinder.
  2. Vervolgens worden de nutsleidingen aangelegd of verlegd. We verwachten verkeershinder.
  3. Op maandag 12 augustus 2019 start de aanleg van de fietspaden. Ter hoogte van de mobiele werf (telkens over 200 m) komen er tijdelijke verkeerslichten. Er kan dan meer verkeershinder zijn. 

De werken zijn afhankelijk van weersomstandigheden. De fasering van de werken zoals ze zijn gepland, vindt u hier.
Op deze pagina houden we u op de hoogte van de stand van zaken. Schrijft u in op de gemeentelijke nieuwsbrief, dan krijgt u wanneer nodig het nieuws in uw mailbox. Zo blijft u perfect op de hoogte van de werken. Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief.