Gegevens van de aanvrager
Geef aan in welke mate je organisatie onkosten heeft geleden tijdens periode maart 2020-maart 2021 omwille van COVID-19.
Het evenement waarvoor ik een aanvraag indien is een:
Moet minstens 2x in de afgelopen 2 jaar georganiseerd zijn.
Verplichte bijlagen
Voeg de noodzakelijke beschikbare bewijstukken toe (facturen, kassatickets, onkostennota’s, overschrijvingsbewijzen,…)
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx..
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx..
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx..
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx..