Dit getuigschrift wordt meestal gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Je hoeft je niet meer persoonlijk aan te melden om aan te tonen dat je nog leeft.

Je kunt het attest van leven opvragen:

  • online
  • persoonlijk aan het loket burgerzaken op het gemeentehuis
Nu online aanvragen Maak een afspraak

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (eVK), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Je identiteitskaart

Wie kan dit aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden, zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als ze het getuigschrift volgens de wet mogen opvragen
  • een andere persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht

Een attest van leven is gratis.