Attesten voor inwoners

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel op afspraak)
Morgen: tot (enkel op afspraak)
Telefoon03 380 16 00
burgerzaken [at] schilde.be

Heel wat afschriften, attesten en uittreksels kunt u vanaf vandaag gewoon thuis opvragen via ons e-loket. In de meeste gevallen ontvangt u onmiddellijk het attest in uw mailbox. Het uittreksel uit het strafregister zal u wel nog steeds op het gemeentehuis moeten komen afhalen. 

 

Attest aanvragen via 'Mijn DOSSIER'

Mijn DOSSIER is een online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregsiter kunt raadplegen.

De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door het stadsbestuur. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren. De FOD Binnenlandse Zaken beveelt zelfs sterk aan om de digitale versie te gebruiken en het gedownloade document niet af te printen, want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

Hoe logt u in op Mijn DOSSIER?

Om u te kunnen aanmelden bij Mijn DOSSIER hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer.

  • De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware). De meest recente driver vindt u hier.
  • U steekt uw identiteitskaart in de kaartlezer en surft naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.
  • Voor u toegang krijgt tot uw gegevens moet u uw pincode invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kunt u contact opnemen met  de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken:

Helpdesk BELPIC 
tel. 02-518 21 16

helpdesk.belpic [at] rrn.fgov.be