Bekendmakingen

De Vlaamse regering wil het zwerfvuil aanpakken tegen 2022 en keurde hiervoor op 12 juni 2020 de doelstellingen goed.

Lees er meer over op: www.ovam.be/uitvoeringsplan

 

 

 

 

 

Ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen 2021 - 2025

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio [at] ovam.be

www.ovam.be