Bekendmakingen

Bekendmaking:
publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. De nota raadpleegt u via www.volvanwater.be en www.mervlaanderen.be (PLO259)

U kan u opmerkingen indienen tot en met dinsdag 18 juni 2019

  • Via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-Mer Stroomgebiedbeheerplannen
    2022-2027 (PLO259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • Via e-mail aan de dienst Mer naar mer [at] vlaanderen.be met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PLO259)' in de titel

Voor meer info kunt u terecht op bovenstaande websites of het gratis nummer 1700.