Bekendmakingen

Bekendmaking:
uitvoeringsplan - huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Bekendmaking en ter inzagelegging uitvoeringsplan - huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. De Vlaamse regering heeft het afval- en materialenbeleid voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw uitvoeringsplan. Ook gezinnen, bedrijven en lokale besturen zullen mee betrokken worden bij de reacties van de acties. Meer info op www.ovam.be/uitvoeringsplan