Regels rond meergezinswoningen (appartementen)

Beleidsnota biedt houvast tot RUP is aangepast

De gemeente heeft  het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de dorpscentra Schilde en ’s-Gravenwezel en de bebouwingskern Schilde-Bergen niet definitief vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek werd namelijk een groot aantal bezwaarschriften ingediend. Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om het RUP aan te passen waarbij er rekening moet worden gehouden met de ontvangen bezwaren en opmerkingen. Het aanpassen van een RUP vraagt tijd. 

Beleidsnota bepaalt nu wat mag, wat niet mag en wat moet

Totdat het nieuwe RUP er is, geldt de beleidsnota meergezinswoningen. Deze beleidsnota is het alternatieve instrument om ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot grootschalige appartementen te regelen.
In de beleidsnota:

  • worden de zones aangegeven waar grotere projecten wél of niet mogelijk zijn
  • worden de voorwaarden vastgelegd die de woonkwaliteit verhogen zoals het verplichten van een fietsberging, afgescheiden afvalberging, voorschriften voor parkeren, …
  • wordt de esthetische kwaliteit verhoogd door voorschriften rond bijvoorbeeld dakuitbouwen of inrichting van voortuinen, …
  • wordt gewaakt dat een project streeft naar een gezonde mix van bevolkingsgroepen door voldoende variatie in de verschillende appartementen

Wat zijn de voordelen van deze beleidsnota?

Transparantie en gelijke behandeling: de ambtenaren van ruimtelijke ordening gebruiken de beleidsnota voor het adviseren van kandidaat-bouwheren. Zo krijgt elke kandidaat dezelfde informatie.
Snelheid en rechtszekerheid: een investeerder weet met welke aspecten hij moet rekening houden voor een vlotte afhandeling van zijn aanvraag.
Controle over bouwprojecten: ongewenste ontwikkelingen worden afgeremd tot er een nieuw RUP is. Er wordt gewaakt over woonkwaliteit, esthetische kwaliteit en variatie.