Bijgebouwen in de tuin

Wat 

Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

Klik hier voor meer informatie over vrijgestelde werken

De vrijgestelde werken mogen niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • verordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
 • bijzondere plannen van aanleg (BPA)
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Om zeker te zijn neemt u het best altijd vooraf contact op met de dienst grondgebiedzaken.

Hoe

Hebt u toch een vergunning nodig?

 1. U dient een aanvraag in via het omgevingsloket. Voeg minimaal een inplantingsplan en drie recente foto’s als bijlage toe. Meer informatie over de bijlages vindt u in het normenboek voor digitale aanvragen met of zonder architect.
 2. Slaagt u er niet in de aanvraag digitaal in te dienen? Maak dan een afspraak met de dienst grondgebiedzaken om u te laten begeleiden. Breng het volgende mee:
  1. Allle informatie over de dossiersamenstelling vindt u in het normenboek voor digitale aanvragen
  2. Uw identiteitskaart en de pincode
  3. U heeft ook een e-mailadres nodig

Procedure

Afhankelijk van uw project volgt uw dossier de gewone of vereenvoudigde procedure.

De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor beperkte stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is en beperkte veranderingen van inrichtingen die al een vergunning hadden.
Als een openbaar onderzoek vereist is, volgt uw dossier de gewone procedure.

Prijs

Een dossier indienen is gratis. Hou wel rekening met eventuele waarborgen en verzendingskosten bij een openbaar onderzoek.

Regelgeving

Website Ruimte Vlaanderen - vrijstelling vergunningsplicht