Rooien van bomen in een tuin

Wat 

Als u een boom of enkele bomen in uw tuin wenst te rooien omdat deze bijvoorbeeld afgestorven zijn, moet u een omgevingsvergunning (vroeger gekend als een kapvergunning) aanvragen.

Er is een vergunningsplicht vanaf dat de boom:

 • hoger is dan 5 meter
 • en/of de stamomtrek groter is dan 0,5 meter, gemeten op 1,5 m boven de grond 

Om het groene karakter van de gemeente zo goed mogelijk te behouden zal - als er voldoende ruimte is - een heraanplanting opgelegd worden met een evenredig aantal nieuwe bomen. Afhankelijk van de impact van de aanvraag op het milieu kan door het bestuur ook een bankgarantie gevraagd worden met het oog op een correcte uitvoering van de werken. 

Voorwaarden 

Of u effectief een vergunning krijgt, hangt onder meer af van: 

 1. de gezondheidstoestand van de boom
 2. de plaats van de boom
 3. de boomsoort
 4. de situatie op de buurpercelen
Hoe 
 • Houd bij de hand voor u start:
  • drie recente foto's: tuin in z'n geheel, foto van de te rooien boom, detailfoto (zwam, barst, dode tak,...)
  • teken een plan (digitaal of scan het in) dat een goed overzicht geeft van de tuin en duid minimaal aan:
   • woning, tuinhuis,... en duid straat, huisnummer en perceelgrens aan
   • welke bomen u wilt rooien (en boomsoort) en welke bomen bijven staan
   • waar de foto's zijn genomen en in welke richting (pijl) - zet het nummer van de foto op het plan
   • noorden (pijl), legende, schaal
 • U dient uw aanvraag in via het omgevingsloket
  • kies snelinvoer
  • scrol naar onder en klik op boom en/of reliëfwijziging
  • kies aanmaken project
  • kies omgevingsvergunning aanvragen

Slaagt u er niet in de aanvraag digitaal in te dienen? Maak dan een afspraak met de dienst grondgebiedszaken om u te laten begeleiden.
Breng het volgende mee een inplantingsplan, minimaal drie recente foto’s die voldoen aan de voorwaarden (zie boven)

 • Bij voorkeur brengt u ook mee:
  • eID (identiteitskaart) van de aanvrager (zorg dat u uw pin-code kent)
  • e-mail adres

Verder verloop van uw aanvraag

Een omgevingsvergunning voor het rooien van bomen in een tuin volgt de vereenvoudigde procedure.