Op dit moment komen zowel erkende als niet-erkende verenigingen in aanmerking. 

Organisatoren van bestaande en nieuwe evenementen kunnen binnenkort een steunaanvraag doen. 

Activiteiten die gepland stonden in de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 13 maart 2021.

  • Gemaakte onkosten voor een activiteit die geannuleerd moest worden.
  • Gemaakte onkosten voor beschermingsmiddelen, hygiënische maatregelen, social distancing maatregelen en/of bubbelwerking.
  • De vermindering of het mislopen van inkomsten.

Voorwaarden voor erkende verenigingen

  • Alle vermelde onkosten moeten ondersteund worden door beschikbare bewijsstukken (facturen, kassatickets, onkostennota’s, overschrijvingsbewijzen,….). Deze dient u bij de aanvraag toe te voegen.
  • Enkel onkosten, vermindering of mislopen inkomsten over de periode van 13 maart 2020 tot en met 13 maart 2021 komen in aanmerking.

Bijkomende voorwaarden voor niet-erkende verenigingen

Voeg het volgende mee toe aan uw aanvraag:

  • Activiteitenplanning van de voorgaande jaren (2017-2020). (De niet-erkende vereniging dient minimaal 2 activiteiten op jaarbasis te organiseren.)
  • Een in 2020 opgestarte niet-erkende vereniging bezorgt een planning en een motivatie over de impact van corona op hun werking.

Reglement corona noodfonds voor verenigingen en organisaties

Datum goedkeuring: 14 december 2020
Datum publicatie: 18 december 2020
Geldig vanaf: 2 januari 2021