• Vervult een informatieve, educatieve en sensibiliserende rol bij de bevolking wat betreft de Noord-Zuidproblematiek en steunt projecten en personen actief in de Derde Wereld. 
  • Schrijft geregeld adviezen aan het gemeentebestuur om deze thema's aan te kaarten.
  • Verzorgt jaarlijks de 11.11.11-actie op het grondgebied.
  • Staat in voor de beoordeling van de Zuid-projecten en NGO’s met betrekking tot een jaarlijkse subsidietoelage. 

Het dagelijks bestuur van de raad bestaat uit minimum 7 en maximum 12 vrijwilligers die om de drie jaar verkozen worden tijdens de algemene vergadering. Het bestuur kiest onderling een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester. 

De GROS is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen uit de gemeente die ontwikkelingssamenwerking als voornaamste doelstelling hebben, of die in hun werking ook een sterke bekommernis hebben voor ontwikkelingssamenwerking. Ook vertegenwoordigers van projecten die van de GROS toelagen krijgen, kunnen deel uitmaken van de algemene vergadering, net als geïnteresseerde inwoners.

Alle leden worden minimum tweemaal per jaar uitgenodigd op de algemene vergadering. Daar worden thema‘s besproken en gestemd die door het bestuur voorbereid zijn.