• 18 effectieve leden die evenwichtig zijn verdeeld qua filosofie en ideologie:
    • 9 vertegenwoordigers uit politieke fracties in de gemeenteraad
    • 9 gebruikers van de bibliotheek 
  • zelf gekozen leden
  • 1 lid vanuit de politieke fracties met raadgevende stem.