Data gemeente- en RMW-raad 2021

Burgemeesterbesluit uitstel fysieke vergadering

Datum besluit: 19 oktober 2019

Wens je een agenda of verslag in te kijken van een vergadering? Dat kan!

Van volgende bestuursorganen kun je de verslagen bekijken via Meeting.buger:

  • besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
  • agenda, notulen en zittingsverslagen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn
  • agenda en notulen van de raad van bestuur van het AGB.

Deze verslagen liggen ook ter inzage op het secretariaat van het gemeentehuis.

Er zijn enkele zittingsverslagen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 2021 vervangen door een videoverslag. De notulen en de besluitenlijst zijn nog wel online raadpleegbaar.

    Naar Meeting.burger Naar het YouTube-kanaal