Lijst ter inzage i.v.m. leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekendmaking en inzage van de inventaris door het college van burgemeester en schepenen