Is je vereniging minstens één werkingsjaar actief in Schilde? Dan kan ze worden erkend. Vul het aanvraagformulier hieronder in. Meer informatie vind je in het reglement.

Reglement erkenning vereniging

Datum goedkeuring (laatste aanpassing):
24 oktober 2016
Publicatiedatum: 1 november 2016
Geldig vanaf: 1 november 2016

Aanvraagformulier erkenning vereniging

Een erkende vereniging kan in aanmerking komen voor subsidies, logistieke ondersteuning en andere voordelen.

Lees meer

Vlaanderen stelt een Vlaams Noodfonds ter beschikking vanwege de impact die het coronavirus heeft op het verenigingsleven. Alle Vlaamse steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds. Ook Schilde zal dus beroep kunnen doen op een bepaald budget. 

Lees meer

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over cultuurgerelateerde zaken.  Zowel individuele inwoners als culturele verenigingen kunnen stemgerechtigd lid worden en eventueel toetreden tot het bestuur. 

Lees meer

Enkele nuttige links voor verenigingen en cultuurliefhebbers. 

Wat  Link

Geef je activiteiten in via de Uitdatabank en iedereen vindt ze terug op Uit in Vlaanderen. 

Lees meer

Vind meer informatie over de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media.  www.cjsm.be
Locus, steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, lokaal cultuurbeleid. www.cultuurconnect.be
Zoek de podiumactiviteit op jouw maat in deze selectiebank van programma's van diverse gezelschappen en artiesten. www.aanbodpodium.be
Vrijwilligersdatabank www.vrijwilligerswerk.be
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. www.faronet.be