1. gemeentediensten, adviesraden en parochies uit Schilde, scholen in Schilde, inwoners van de gemeente (enkel in functie van de organisatie van straat- of wijkfeesten en speelstraten)
  2. door de gemeente Schilde erkende verenigingen en politieke partijen uit Schilde
  3. niet-erkende verenigingen uit Schilde

Afwijkingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Commerciële vennootschappen en handelszaken kunnen geen materiaal ontlenen.

Reglement uitleendienst evenementenmateriaal

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Datum publicatie: 26 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Inventaris evenementenmateriaal

Ontleenformulier evenementenmateriaal