• Sportoase Elshout Brasschaat:  20 % korting op 
  • een 10-beurtenkaart
  • een maand- of een jaarabonnement
  • een trimkaart voor 55 plussers
  • een gezinskaart indien het gezin uit 55 plussers bestaat
 • Sportoase Grote Schijn Deurne : 20 % korting op 
  • een 10-beurtenkaart of een maand- of een jaarabonnement voor 55 plussers (all-in zone)
  • een 12-beurtenkaart of een jaarabonnement voor 55 plussers (zwemzone)
  • een gezinskaart indien het gezin uit 55 plussers bestaat

Vul het aanvraagformulier in dat voor jou van toepassing is en breng het binnen in 't Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde of mail het digitaal door naar sport@schilde.be.

Aanvraag subsidie zwemmen 55+ Sportoase

Reglement tegemoetkoming zwemmen 55+

Datum goedkeuring: 18 september 2023
Datum publicatie: 20 september 2023
Geldig vanaf: 25 september 2023