Speelstraat organiseren

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een openbare weg, of een deel ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren verkeersvrij wordt zodat kinderen over de hele breedte van de straat kunnen spelen. Wil jij jouw straat tijdelijk omvormen tot een speelstraat? Check alle voorwaarden en dien je aanvraagformulier in.

 • De speelstraat moet liggen in een wijk met een overheersend woonkarakter.
 • Er mag geen doorgaand verkeer zijn in de straat.
 • De maximum snelheid is beperkt tot 50 km/u.
 • De omliggende straten blijven na invoering van de speelstraat bereikbaar.
 • Een speelstraat kan enkel doorgaan tijdens de schoolvakanties.
 • Tussen 10 en 21 uur mag je de straat afsluiten.
 • De periode mag niet langer zijn dan 14 kalenderdagen.
 • Maximaal één keer per jaar kun je een straat omvormen tot speelstraat.
 • De speelstraat wordt aan de toegangen afgesloten met een hek met verkeersbord C3 en onderbord ‘speelstraat’ en ‘uurvermelding’. Dienst der werken voorziet de hekken bij de start van de speelstraat en komt ze op het einde terug ophalen.
 • In de speelstraat geldt ook een parkeerverbod.
 • Alleen bewoners, personen met een garage in de straat en prioritaire voertuigen mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Bezoekers mogen er niet rijden.
 • De inrichting van speelstraat is de keuze van de bewoners. Hoe de bewoners met de speelstraat omgaan, welke infrastructuur ze plaatsen en welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet.
 • De gemeente Schilde stelt gratis sport- en spelmateriaal ter beschikking. Deze kun je mee aanvragen via het digitaal aanvraagformulier (zie onder).

Iedere speelstraat heeft één of meerdere peters en meters met als taak:

 • de aanvraag indienen
 • instaan voor het plaatsen en weghalen van de afsluiting
 • een oogje in het zeil houden.

Peters en meters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk.

 • Een (groep van) bewoner(s) uit de straat doet een aanvraag tot speelstraat bij het digitaal evenementenloket.
 • De aanvraag dien je minimum zes weken op voorhand in.
 • Bij het indienen van je aanvraag voeg je ook een bewonersenquête toe. Een meerderheid van de bewoners moet achter het initiatief staan.
Naar het aanvraagdossier