Buitenspeeldag

Materiaal ontlenen

Je kunt allerlei volksspelen (sjoelbak, kubb, stelten ...), reuze gezelschapsspelen (vier op een rij, mikado, domino ...) en sportmateriaal ontlenen. 

Volgende groepen kunnen sport- en spelmateriaal ontlenen voor een periode van maximum twee weken:

  • Gebruikersgroep A: adviesraden, parochies en scholen uit Schilde
  • Gebruikersgroep B: door de gemeente erkende verenigingen en politieke partijen uit Schilde
  • Gebruikersgroep C: niet-erkende verenigingen en inwoners uit Schilde  

Het huren van sport- en spelmateriaal is gratis. Er wordt echter wel een waarborg van 150 euro aangerekend voor gebruikersgroepen B en C. 

Er kan een vergoeding aangerekend worden voor het beschadigen, verliezen of niet tijdig terugbrengen van materiaal. Een overzicht van deze kosten vind je terug in het reglement. 

Je dient je aanvraag in via het online webformulier. De aanvraag wordt minstens drie weken voor de activiteit ingediend. Gebruikersgroep A en B dienen hun aanvraag maximum één jaar voor de activiteit in, gebruikersgroep C maximum twee maanden ervoor. 

Het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht bij het evenementenloket tijdens de openingsuren. 

Dien je aanvraag in

Wanneer je het materiaal niet meer wenst te huren, kun je jouw aanvraag annuleren door een mail te sturen naar evenementen@schilde.be

Reglement uitleendienst sport- en spelmateriaal XL

Datum goedkeuring: 16 december 2013
Datum publicatie: 26 december 2013
Geldig vanaf: 1 januari 2014

Brochure sport- en spelmateriaal