Als organisator van een activiteit, ben je de regisseur van deze veiligheidsmaatregelen. Concreet betekent dit dat je moet kunnen aantonen dat je alle mogelijke inspanningen hebt gedaan om je activiteit coronaproof te maken.

Het COVID Event Risk Model helpt je als organisator om het veiligheidsrisico van je activiteit in kaart te brengen. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel:

  • Rood: je activiteit houdt te veel veiligheidsrisico’s in en mag niet plaatsvinden.
  • Oranje: je activiteit houdt enkele veiligheidsrisico’s in en kan mits aanpassingen mogelijk plaatsvinden.
  • Groen: je activiteit kan veilig georganiseerd worden met de huidige veiligheidsmaatregelen.

Ook een checklist helpt je om je activiteiten veilig te laten doorgaan. 

Checklist corona-proof activiteit

Veilig terug aan de slag

Stap 1: start het COVID Event Risk Model

Vul het model zo realistisch en eerlijk mogelijk in. Het helpt op deze manier immers mee om het virus zo snel mogelijk in te dijken. Het invullen van dit model is verplicht vooraleer je je aanvraag bij gemeente Schilde kunt indienen.

Je hebt je evenement in het Covid Event Risk Model ingevoerd. Mag je je evenement nu automatisch organiseren? Nee, gemeente Schilde geeft nog altijd de finale toestemming voor de organisatie van je evenement op basis van de uitslag van het rapport van het Covid Event Risk Model.