Je kunt een terugbetaling krijgen voor volgende brandstoffen:

  • stookolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank)

Er is een maximumtoelage per gezin. Je maakt een afspraak met de sociale dienst om je dossier te bespreken.

Folder verwarmingstoelage 2022

Je moet in één van deze categorieën vallen om recht te hebben op een verwarmingstoelage:

  • Categorie 1Personen met het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV).
  • Categorie 2: Personen met een laag inkomen. 
  • Categorie 3: Personen met een schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

Het bedrag van de premie hangt af van de brandstofsoort, de prijs en de categorie waartoe je behoort. 

Check hier of je tot één van deze categorieën behoort
  • je identiteitskaart
  • leveringsfactuur of leveringsbon. Als je in een appartementsblok woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarvoor geleverd is.
  • attest van schuldbemiddeling (enkel voor personen die binnen categorie 3 vallen)