De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Niet verplicht, maar het maakt het wel makkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Doe je dit niet, dan moet je deze in het buitenland opvragen.

Kijk eerst na of je buitenlandse akte aan alle voorwaarden voldoet qua legalisatie en taal en of het nodig is om de akte te laten registeren.

  • Je identiteitskaart of verblijfskaart
  • Je buitenlandse akte, die voldoet aan de voorwaarden (zie hieronder)

Een buitenlandse akte laten registreren is gratis.

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten registreren, moet de akte:

  1. opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  2. gelegaliseerd zijn
  3. indien nodig door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg kun je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen. Als de vertaling in het buitenland gebeurt, dan moet de vertaling ook apart worden gelegaliseerd.