In het dossier van het kind wordt het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dit wordt vervolgens automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem of haar verblijft. Vanzelfsprekend verschijnt de vermelding ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is.

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders.  Enkel indien er geen schriftelijke overeenkomst bestaat moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden. Er zijn geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gegeven wordt evenmin vermeld op attesten of identiteitsdocumenten. 

Geen schriftelijke overeenkomst? Maak telefonisch een afspraak met burgerzaken.

Op deze manier weten gemeentebesturen welke minderjarige kinderen voor bepaalde periodes – meestal de helft van de tijd – op hun grondgebied verblijven en kunnen ze dus aan dit verblijf bepaalde voordelen toekennen.

Let op: er worden geen andere fiscale of sociaalrechtelijke voordelen aan dit verblijfsregister gekoppeld.