De toelage aanvragen doe je online vanaf 1 september en ten laatste op 10 november 2021.

Het bedrag van de toelage hangt af van het aantal kinderen ten laste

  • 3 kinderen ten laste: 80 euro per jaar
  • 4 kinderen ten laste: 130 euro per jaar
  • 5 of meer kinderen ten laste: 200 euro per jaar

De betaaldatum van de toelage is ten vroegste 16 december 2021.

  • het gezin heeft drie of meer kinderen ten laste
  • voor deze toelage is een kind ten laste van zodra de aanvrager voor dat kind recht heeft op kinderbijslag
  • om in aanmerking te komen moeten de kinderen die op het aanvraagformulier worden vermeld hun hoofdverblijfplaats in Schilde op het adres van de aanvrager hebben
  • een referentieadres komt niet in aanmerking
  • gedeelde huisvesting komt niet in aanmerking

Reglement Ristorno - toelage voor grote gezinnen

Datum goedkeuring: 16 juni 2014
Publicatiedatum: 9 februari 2016
Geldig vanaf: 14 februari 2016