De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Het kind waarvoor de aanvraag gebeurt, moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Het kinderpasje wordt onmiddellijk gemaakt en meegegeven.

Maak een afspraak

Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

  • het kind waarvoor het identiteitsbewijs wordt aangevraagd, moet aanwezig zijn
  • een recente en gelijkende pasfoto die aan de  ICAO norm voldoet.
  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.

Voorwaarden pasfoto

Hier vind je de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen.

Een identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind kost 1,20 euro.

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het identiteitsbewijs is maximum 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar.