Bomen vellen in tuinsituatie

Wil je een boom vellen in je tuin? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Om het groene karakter van onze gemeente zo goed mogelijk te behouden, zul je ook nieuwe bomen moeten aanplanten. 

Bomen vellen in bossituatie

Het is belangrijk om allereerst te bepalen of de boom die je wil vellen in een bossituatie staat of niet. Het begrip 'bos' is ruim opgevat: verschillende soorten boomgroepen worden gedefinieerd als een bossituatie.

Bomen vellen bij hoogdringendheid

Vormt een boom een acuut gevaar voor mensen of eigendommen? Dan is er een aparte procedure om deze boom te vellen.