Bijna de helft van de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs die de bus nemen naar school zijn dagelijks minstens twee uur onderweg. Dat is veel te lang.

De Vlaamse overheid wil de reistijd van het collectief busvervoer inkorten. Daarom is op 1 september 2020 het proefproject leerlingenvervoer in de vervoerregio Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten gestart: 

  • Leerlingen kunnen gebruikmaken van centrale op- en afstapplaatsen waar ze 's ochtends de bus naar school nemen en na school worden afgezet.
  • Waar mogelijk zal ook extra worden ingezet op voor- en naschoolse opvang.

Alle op- en afstapplaatsen voor je kind zijn verzameld op een kaart. Gebruik de legende en de zoomfunctie van de kaart om je woonplaats, de school van je kind of nabijgelegen op- en afstapplaatsen te zoeken.

Je vindt op deze kaart een overzicht van:

  • alle scholen buitengewoon onderwijs (lager en secundair)
  • alle op- en afstapplaatsen
  • alle opvanglocaties

De school zal samen met jou bepalen welke op- en afstapplaats voor je kind het beste is en zorgt voor de aanvraag en administratie.

Kaart met op- en afstapplaatsen

Nood aan voor- en naschoolse opvang, maar de school biedt dit niet zelf aan? Vraag de school voor meer informatie over opvanglocaties in de buurt. Je vindt de opvanglocaties ook terug op onderstaande kaart. 

Kaart met voor- en naschoolse opvang

Is één van onderstaande situaties op jouw gezin van toepassing? Dan kan de school samen met de commissie Mobiliteitsondersteuning een aangepaste oplossing uitwerken.

  • Er is geen op- of afstapplaats binnen één kilometer van je woning of verblijfplaats.
  • Er is niemand die je kind naar de opstapplaats kan brengen of kan afhalen.
  • Je kind heeft een beperking die ervoor zorgt dat hij of zij niet naar de op- en afstapplaats kan.
  • Je kind verblijft in een jeugd- of zorgcentrum.

Vind je samen met de school geen goede oplossing? Contacteer dan de Commissie Mobiliteitsondersteuning: 
commissie.mobiliteitsondersteuning@antwerpen.be