Naar school gaan kost geld. Het gemeentebestuur van Schilde wil gezinnen steunen met de onderwijscheque. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals:

 • verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
 • schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school
 • sportdagen en andere activiteiten tijdens de schooltijden
 • verplichte aankoop van boeken, werkmateriaal en kopies van de school
 • zwem- en turngerief van de school
 • schoolmaaltijden
 • Alle schoolgaande kinderen die wonen in Schilde
 • EN die beantwoorden aan één van de volgende criteria:
  • Kinderen met Verhoogde Tegemoetkoming
  • Collectieve schuldenregeling of budgetbeheer
  • Gezin heeft een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566,25 euro verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste)

 • Kleuteronderwijs: 40 euro per leerling per schooljaar
 • Lager onderwijs: 60 euro per leerling per schooljaar
 • Secundair onderwijs: 80 euro per leerling per schooljaar
 • De onderwijscheque kun je online aanvragen.
 • Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij het Sociaal Huis.

Na onderzoek ontvang je een brief met de beslissing. Indien je recht hebt op een onderwijscheque, kun je ze afhalen op het Sociaal Huis. Je bezorgt de onderwijscheque aan het secretariaat van de school.

Vraag de onderwijscheque aan

Reglement onderwijscheque

Datum goedkeuring: 20 december 2021
Datum publicatie: 23 december 2021
Geldig vanaf: 1 januari 2022

Aanvraagformulier onderwijscheques papier