Je laat de buitenlandse overlijdensakte best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.  

Als de overlijdensakte niet overgeschreven is in België moet je de uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het overschrijven van een akte niet.

Maak hiervoor telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken. 

Voor melding in het bevolkingsregister (mogelijk voor Belgen en niet-Belgen):

  • een uittreksel van de overlijdensakte, voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.

Voor overschrijving van de akte in de Belgische registers van de burgerlijke stand (enkel mogelijk voor Belgen):

  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands, Frans of Duits. Je kiest de taal van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

In beide gevallen:

  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene
  • eventueel het rijbewijs van de overledene
  • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene
  • het trouwboekje van de overledene als hij of zij gehuwd was en als het beschikbaar is.

Een buitenlandse akte laten registreren is gratis.

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België. Hiervoor moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn
  • indien nodig door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg kun je een lijst van beëdigde vertalers verkrijgen. Als de vertaling in het buitenland gebeurt, dan moet de vertaling ook apart worden gelegaliseerd.