Maak telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken. We gaan na of aan de voornaamste voorwaarden voldaan is en maken een eerste evaluatie:

  • Je niet-Europees rijbewijs komt niet in aanmerking voor een omwisseling.

Je krijgt extra informatie over de andere mogelijkheden om een Belgisch rijbewijs te behalen.

  • Je niet-Europees rijbewijs komt wel in aanmerking voor een omwisseling.

We sturen je niet-Europees rijbewijs op naar een afdeling van de Federale Politie voor een echtheidsonderzoek. Zo’n controle duurt zes tot acht weken.

Als de controle van je niet-Europees rijbewijs goed was, dan kun je het omwisselen. Je krijgt een brief waarmee je naar de dienst burgerzaken moet komen. In de brief staat welke documenten je eventueel moet meebrengen.

Je ondertekent het aanvraagformulier en betaalt 25 euro. 

De dienst burgerzaken bewaart je niet-Europees rijbewijs. Je krijgt het enkel terug als je definitief uit België vertrekt en in ruil voor je Belgische rijbewijs.

Je moet je persoonlijk aanbieden voor de aanvraag van je rijbewijs. Je neemt volgende mee:

  • Je geldige Belgische verblijfskaart of identiteitskaart
  • Je geldig niet-Europees rijbewijs

Een niet-Europees rijbewijs omwisselen kost 25 euro.