Deze hulp is van toepassing bij volgende situaties:

  • een ongeval 
  • ten gevolge van een ziekte
  • een medisch onderzoek
  • een kinesitherapiebehandeling
  • een bezoek aan de huisarts

De arts bepaalt de dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening. Niet de patiënt of het sociaal huis. De arts levert een attest dringende medische hulp af aan zijn patiënt.

  • Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in het land verblijven, kunnen ook in aanmerking komen voor huisvesting in een opvangcentrum.
  • Het sociaal huis kan beslissen om andere bijstand te verlenen (huisvesting, voeding, kleding, ...). Deze is echter niet verplicht.