• Je meldt je aan bij het sociaal huis voordat de zorgverstrekking is gebeurd. Indien dit medisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld na een ernstig ongeval, dan kan de sociale dienst van het ziekenhuis in jouw naam de nodige stappen zetten. Bezorg hen dan alle nodige informatie. 
 • Je dient een steunaanvraag in door je persoonlijk aan te melden bij het sociaal huis. Ben je in een verpleeginstelling? Dan gebeurt dit via de sociale dienst van de verpleeginstelling. Zij bezorgen een door de hulpvrager ondertekende steunaanvraag aan het sociaal huis. 
 • Er volgt een sociaal onderzoek dat vaststelt of je behoeftig bent. Bij een financiële tussenkomst voor verblijfskosten in een psychiatrisch verzorgingstehuis zal ook gekeken worden of er onderhoudsplichtigen (ouders, echtgeno(o)t(e), kinderen) zijn die kunnen bijdragen in de kosten. 
 • geneesmiddelen
 • verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners
 • persoonlijk aandeel voor de ligdagprijs bij ziekenhuisopname
 • revalidatie, kinesitherapie of logopedie
 • palliatieve verzorging door een multidisciplinair team
 • tandzorg
 • aankoop van een bril of lenzen
 • hospitalisatiekosten die niet terugbetaald worden door je mutualiteit of hospitalisatieverzekering

Voorwaarden voor unieburgers:

 • Je bent uitgesloten van medische zorg gedurende de eerste drie maanden na de aflevering van het verblijfsdocument: 'bijlage 19: aanvraag van een verklaring inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan'.

Voorwaarden voor mensen zonder wettig verblijf:

 • Je moet een attest van 'dringende medische hulp' voorleggen.
Meer informatie over 'attest dringende medische hulp'