Je neemt contact op met de sociale dienst. Een maatschappelijk werker onderzoekt je aanvraag en het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing.

Maak een afspraak

De aanvrager dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

Inkomen
 • geen inkomen
 • onvoldoende inkomen om op een menswaardige wijze te leven
Nationaliteit
 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
 • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie 
 • familielid van een Belg, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden

Let op: sommige EU-burgers en hun familieleden (inclusief de familieleden van Belgen) zijn de eerste drie maanden van hun effectief verblijf uitgesloten van leefloon. Dit geldt niet voor EU-burgers met de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige of hun familieleden.

Leeftijd
 • meerderjarig
 • of ontvoogd door huwelijk
 • of een kind ten laste hebben
 • of zwanger zijn
Werkbereidheid 
 • bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld om gezondheids- of billijkheidsredenen (bv. studenten)
Rechten
 • al je andere rechten uitputten (bv. alimentatie, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, ... ). Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet.

   

  Je kunt een leefloon aanvragen om te studeren. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent ouder dan 18 en jonger dan 25 jaar
  • Je hebt geen inkomen
  • Je krijgt geen financiële steun van je ouders (de sociale dienst zal een sociaal onderzoek uitvoeren waarbij gekeken wordt naar de onderhoudsplicht van de ouders)
  • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor het leefloon (zie hierboven)
  • Je volgt een studie met een voltijds leerplan 
  • Je wilt een diploma behalen van het secundair onderwijs, hoger onderwijs of universiteit 
  • Je bent ingeschreven aan een erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.

  Dit is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Hiervoor gelden deze voorwaarden:

  • Je hebt een werkelijke verblijfplaats in België
  • Je beschikt over een verblijfsvergunning 
  • Je bevindt je in een noodtoestand. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, je te voeden, je te kleden, je te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg 

  Het sociaal huis kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.