• Het kind is tussen 3 en 21 jaar op 1 januari van het jaar van de aanvraag.
  • Het kind is fysiek of mentaal gehandicapt.
  • Je voegt aan de aanvraag één van volgende documenten toe waaruit blijkt dat je kind minstens 66 % gehandicapt is:
    • attest van verhoogde kinderbijslag
    • erkenning van de Federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid