De studie is tot stand gekomen met behulp van de provincie Antwerpen. Bij het uitwerken van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dorpskernen zal de studie mee in rekening worden gebracht. Het resultaat kun je hieronder nalezen.

Detailhandelstudie