Je kunt via het meldingsformulier een vermoedelijke bouwovertreding melden. Gemeente Schilde neemt vervolgens volgende stappen:

1. Vooronderzoek 

  • controle op naleving van de stedenbouwkundige voorschriften en goede ruimtelijke ordening
  • eventueel controle ter plaatse.

2. Bepaling proces-verbaal of niet? 

  • geen overtreding: dossier wordt afgesloten
  • overtreding, maar niet prioritair: gemeente Schilde vraagt aan de eigenaar om zich in regel te stellen of om de constructies of handeling ongedaan te maken. Dus te herstellen naar de oorspronkelijke staat.
  • overtreding, wel prioritair: gemeente Schilde stelt een proces-verbaal op en stuurt dit naar de overtreder en het parket. Lokale politie Voorkempen doet een inspectie. 
Meld hier de vermoedelijke bouwovertreding

Er zijn prioriteiten vastgelegd op Vlaams en gewestelijk niveau. Gemeente Schilde heeft als extra prioriteiten:

  • De naleving van de omgevingsvergunning met betrekking tot het onvergund rooien van bomen of het (niet) aanplanten van bomen indien dit als voorwaarde in de vergunning werd opgelegd
  • Controle op aanmerkelijke ophogingen van terreinen.

Hou er rekening mee dat een bouwovertreding verjaart na 5 jaar. Gemeente Schilde kan dan niet meer optreden. Je kunt je nog wel burgerlijke partij stellen tot 30 jaar na de overtreding. 

De gemeente treedt niet op bij een ruzie tussen burgers zoals de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden of waterschade. Daarvoor kun je terecht bij de dienst burenbemiddeling of bij het vredegerecht van Brasschaat.

Lees meer over burenbemiddeling