Overzicht van de reglementen en verordeningen die gemeente Schilde heeft afgekondigd in het kader van stedenbouw:

Reglement schotelantennes

Publicatiedatum: 16 november 2015

Reglement op het inbuizen van baangrachten

Datum goedkeuring: 19 maart 2012
Publicatiedatum: 10 oktober 2014

Bouwverordening vellen van bomen - onbepaalde duur

Datum goedkeuring: 15 februari 1990

Voor het plaatsen van reclame heb je ook vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

Meer informatie over het reglement op reclame

Ook de Vlaamse overheid heeft gewestelijke verordeningen opgemaakt. De voorschriften gelden voor alle gemeentes van Vlaanderen. 

Naar de gewestelijke verordeningen