Op geopunt Vlaanderen vind je online luchtfoto‘s en informatie over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen, …

Ga naar geopunt Vlaanderen

Op de website van de provincie Antwerpen vind je geoloketten voor verschillende thema‘s:

  • buurtwegen
  • functionele fietsroutes
  • kadaster
  • landschapskaarten
  • waterlopen
  • interactieve eikenprocessierupsenkaart
Ga naar geoloket provincie Antwerpen

Via het geoloket waterinfo kun je alle waterinfokaarten raadplegen: 

  • watertoetskaarten
  • overstromingsgevaar- en risicokaarten
  • kaarten afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas.
Ga naar geoloket waterinfo