Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een gelijke toegang voor iedereen vervult daarbij een sleutelrol. Die toegang blijkt in de praktijk niet altijd evident te zijn. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt. We spreken van discriminatie als iemand in een gelijkaardige situatie op een verschillende manier behandeld wordt omwille van één of meerdere beschermde persoonskenmerken en er hiervoor geen rechtvaardiging bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over discriminatie op basis van:

 • geslacht
 • seksuele oriëntatie
 • gezondheidstoestand of handicap
 • leeftijd
 • etnische origine.

Unia kan:

 • je klacht opvolgen
 • informatie geven
 • bijstand bieden
 • doorverwijzen naar andere diensten
 • bemiddelen.

Indien nodig worden er gerechterlijke stappen ondernomen.

Een melding bij Unia kan enkel onder deze voorwaarden. 

 • Er is een concrete situatie met het slachtoffer en de tegenpartij.
 • Er is een aanwijzing dat discriminatie de oorzaak is van de ongelijke behandeling.
 • Het conflict gaat over een pand gelegen in Vlaanderen.
 • De gebeurtenissen zijn minder dan een jaar geleden.

TIP: houd elk mogelijk bewijsstuk bij die de melding kan ondersteunen. Bijvoorbeeld een e-mail, een facebookpost, sms, foto's, ...). 

Heb je een onprettige situatie meegemaakt? Heb jij een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? Discriminatie melden kan op verschillende manieren.

 • Je maakt een melding bij Unia via het online meldingsformulier.
 • Je belt naar het gratis nummer van Unia 0800 12 800.
 • Je maakt een afspraak met de afdeling grondgebiedszaken op het nummer 03 380 16 00.