Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er gebreken of verval aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten worden vastgesteld.

  • Gemeente Schilde voert controles uit aan de hand van een technisch verslag. Gebreken die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, worden genoteerd.
  • Bij een eindscore van twaalf punten of meer is er sprake van verwaarlozing en komt het pand op de inventaris verwaarlozing. 
  • Gemeente Schilde brengt de eigenaars hiervan schriftelijk op de hoogte. 

  Het pand wordt opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Dit heeft deze gevolgen:

  • Elke 12 maanden volgt er een jaarlijks oplopende heffing zolang de verwaarlozing niet verholpen werd.
  • Het pand kan ook opgenomen worden in het gemeentelijk leegstandsregister en in het gewestelijke register van ongeschikte en onbewoonbare woning. 
  • Er rust op het pand een recht van voorkoop. Dit geeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en in welbepaalde gevallen het sociaal huis de mogelijkheid om jouw woning of gebouw bij verkoop aan te kopen tegen de prijs die je bent overeengekomen met de koper. Deze instanties krijgen dus voorrang op de verkoop.
  • Het sociaal beheersrecht geldt. Dit is bedoeld voor eigenaars die niet bereid zijn hun leegstaande woning op vrijwillige basis opnieuw op de woningmarkt te brengen. Bij uitoefening van het sociaal beheersrecht wordt een woning voor minstens negen jaar in beheer gegeven aan de gemeente, het sociaal huis of een sociale woonorganisatie. Deze instantie zal de woning dan renoveren tot een kwaliteitsvolle woning en verder verhuren op de sociale woningmarkt aan de wettelijk vastgelegde huurprijzen. De termijn van negen jaar kan verlengd worden om de kosten van de werkzaamheden te recupereren.
  Meer over gemeentelijk leegstandsregister Meer over het recht van voorkoop Vlaamse Codex Wonen

  Op het moment dat je de administratieve akte van verwaarlozing ontvangt, heb je 30 kalenderdagen tijd om een gemotiveerd bezwaar tegen de opname in te dienen. Dit kan ook per mail naar verwaarlozing@schilde.be.

  Wanneer alle indicaties van verwaarlozing op het technisch verslag verholpen zijn, kun je een schrapping aanvragen. 

  Inlichtingenformulier verwaarlozing

  Reglement inzake registratie en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen 2021-2025

  Datum goedkeuring: 18 oktober 2021
  Publicatiedatum: 26 oktober 2021
  Geldig vanaf: 18 oktober 2021