1. Aanvraag conformiteitsattest

Sinds 1 januari 2020 ben je als eigenaar-verhuurder verplicht om bij een nieuwe verhuring van je woning, kamer of studentenkamer een conformiteitsattest aan te vragen. 

Je kunt een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • huurwoningen
  • ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn. 
Vraag een conformiteitsattest aan via dit formulier (IGEAN)

2. Conformiteitsonderzoek

Bij een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van de woning. Dit onderzoek is het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert daarbij de structuur, de technische installaties, de mogelijkheid tot verluchting, de aanwezigheid van vocht, de woonoppervlakte …

Bekijk de informatievideo Is jouw huurwoning conform de norm? Download de checklist

3. Aflevering conformiteitsattest

Als de resultaten van het conformiteitsonderzoek positief zijn, dan krijg je een conformiteitsattest voor de woning, kamer of studentenkamer die je verhuurt. Het conformiteitsattest blijft 10 jaar geldig.

Het conformiteitsattest is gratis.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt en onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een woningcontroleur of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden.
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten

Datum goedkeuring ministerieel besluit:10 december 2020
Publicatiedatum: 24 december 2020
Geldig vanaf: 10 december 2020