Energiepremies

Wat 

Rationeel energiegebruik is belangrijk. Neemt u maatregelen voor een rationeler energieverbruik? Dan kunt u hiervoor een premie ontvangen.

Hoogrendementsglas
PREMIE FLUVIUS +
PREMIE GEMEENTE

Voorwaarden en aanvragen premie FLUVIUS:

U dient uw aanvraag in bij Fluvius. Na goedkeuring bij Fluvius zal de gemeente automatisch de extra premie uitkeren op basis van het reglement. U moet dus niet zelf de gemeentelijke premie aanvragen.

Surf naar: www.fluvius.be/premies

Bijkomende voorwaarden premie gemeente:

 • Enkel ter vervanging bestaande beglazing, dus niet van toepassing voor nieuwbouw.
 • De U-waarde van het hoogrendementsglas bedraagt maximaal 1,1 W/(m2.K).

Premie gemeente:

 • bedraagt 10 euro/m2 voor vervangen enkel glas (max. 500 euro)
 • bedraagt 5 euro/m2 voor vervangen van dubbel glas (max. 500 euro)
 • Aanvraag moet ingediend worden voor 31 mei van het daaropvolgende jaar.
 • De premie voor hoogrendementsglas kan verspreid worden over meerdere jaren tot maximale premiebedrag.
 • Premies zijn combineerbaar.
Zonneboiler
PREMIE FLUVIUS +
PREMIE GEMEENTE

Voorwaarden en aanvragen premie FLUVIUS:

U dient uw aanvraag in bij Fluvius. Na goedkeuring bij Fluvius zal de gemeente automatisch de extra premie uitkeren op basis van het reglement. U moet dus niet zelf de gemeentelijke premie aanvragen.

Surf naar: www.fluvius.be/premies.

Bijkomende voorwaarden premie gemeente:

 • Dient steeds te worden aangesloten op een conventionele naverwarmingsinstallatie.
 • Dient te beschikken over de nodige veiligheids- en keurmerken, zelf ontworpen zonneboilers komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.
 • De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest ondergaan of bezit een Solar KeyMark.

Premie gemeente:

 • bedraagt 25 euro/m2 (min. 100 euro – max. 500 euro)
 • Aanvraag moet ingediend worden voor 31 mei van het daaropvolgende jaar.
 • De premie wordt slechts eenmaal per hoofdgebouw toegekend. 
 • Premies zijn combineerbaar.
Warmtepomp
PREMIE FLUVIUS +
PREMIE GEMEENTE

Voorwaarden en aanvragen premie FLUVIUS:

U dient uw aanvraag in bij Fluvius. Na goedkeuring bij Fluvius zal de gemeente automatisch de extra premie uitkeren op basis van het reglement. U moet dus niet zelf de gemeentelijke premie aanvragen.

Bijkomende voorwaarden premie gemeente:

 • De nodige milieuvergunningen moeten verleend zijn.
 • Staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en/of voor het sanitair warm water.
 • De COP is
  • ≥ 4,3 voor bodem/water  WP (BT 0, AT 35)
  • ≥ 5,1 voor water/water WP (BT 10, AT 35)
  • ≥ 3,1 voor lucht/water WP (BT 2, AT 35)
  • ≥ 2,9 voor lucht/lucht WP (BT 2, AT 20)
  • ≥ 4,0 voor directe expansie/water WP (BT 4, AT 35)

Premie gemeente:

 • bedraagt 250 euro
 • Aanvraag moet ingediend worden voor 31 mei van het daaropvolgende jaar.
 • De premie wordt slechts eenmaal per hoofdgebouw toegekend. 
 • Premies zijn combineerbaar.
Condensatieketel
PREMIE GEMEENTE

Voorwaarden:

 • Ter vervanging van een bestaande ketel, dus niet van toepassing voor nieuwbouw
 • Moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels.

klik hier om de premie aan te vragen

Premie:

 • bedraagt 125 euro
 • Aanvraag moet ingediend worden voor 31 mei van het daaropvolgende jaar.
 • De premie wordt slechts eenmaal per hoofdgebouw toegekend. 
 • Premies zijn combineerbaar.

OVERIGE
PREMIES FLUVIUS

Klik hier voor een overzicht van de premies en de voorwaarden.