Evenementen organiseren (> 50 pers.)

Alle evenementen, van welke aard dan ook, zijn verboden tot en met 31 januari 2021.

 

Evenementen organiseren ten tijde van Corona. Hier komt heel wat bij kijken. Wat mag? Wat mag niet? Met welke regels en verplichtingen moet u rekening houden? Hoe kunt u de veiligheid van bezoekers en medewerkers waarborgen? Kan uw evenement nog plaatsvinden zoals u het zich voorstelde?

Het Covid Event Risk Model helpt u als organisator om het veiligheidsrisico van uw evenement in kaart te brengen. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel:

  • Rood: uw evenement houdt te veel veiligheidsrisico’s in en mag niet plaatsvinden.
  • Oranje: uw evenement houdt enkele veiligheidsrisico’s in en kan mits aanpassingen mogelijk plaatsvinden.
  • Groen: uw evenement kan veilig georganiseerd worden met de huidige veiligheidsmaatregelen.

Vul het model zo realistisch en eerlijk mogelijk in. Het helpt op deze manier immers mee om het virus zo snel mogelijk in te dijken. Het invullen van dit model is verplicht vooraleer u uw aanvraag bij de gemeente schilde kunt indienen.

U hebt uw evenement in het Covid Event Risk Model ingevoerd. Mag u uw evenement nu automatisch organiseren? Neen, de gemeente Schilde dient nog altijd de finale toestemming voor de organisatie van uw evenement te geven. Hierbij zal rekening gehouden worden met de uitslag van het rapport van het Covid Event Risk Model voor uw evenement.

Hebt u nog vragen over de organisatie van uw evenement, aarzel dan niet om contact op te nemen met het evenementenloket.

 

Overzicht CORONA maatregelen
Algemene maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
Maatregelen horeca: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-raadgevingen-voor