Aanvraagformulier aktes burgerlijke stand

Wat?

U kunt via dit formulier uittreksels van volgende aktes aanvragen:

  • Aanvraag van adoptieakte
  • Aanvraag van echtscheidingsakte 
  • Aanvraag van geboorteakte 
  • Aanvraag van huwelijksakte
  • Aanvraag van overlijdensakte

De akte dient steeds aangevraagd te worden in de gemeente van adoptie, geboorte, huwelijk of overlijden. Een echtscheidingsakte vraagt u aan in de gemeente waar het ontbonden huwelijk voltrokken werd. 

Na verzending van dit formulier ontvangt u nog een bericht over de verdere afhandeling. Het is dus belangrijk dat u uw gegevens correct invult. 

Persoon van wie de akte wordt aangevraagd
Gegevens aanvrager
Als u uw eigen akte aanvraagt, vul dan hier nogmaals uw gegevens in.