Archief

Openingsuren & contact

Archief

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(23/04) tot
Telefoon03 380 16 95
archief [at] schilde.be

Raadplegingen (opzoekingswerk) enkel op afspraak.

Het archief is het geheugen van onze gemeente: dossiers, briefwisseling, registers, rekenbladen, kaarten, plannen,… Kortom alle administratie die wordt opgemaakt en behandeld, komt uiteindelijk in het archief terecht.

Als gevolg van de gemeentelijke fusie tussen Schilde en ’s-Gravenwezel in 1977 beheren wij volgende archieven:

 • Gemeentearchief van Schilde voor de fusie: 1812-1976
 • Gemeentearchief van ’s Gravenwezel voor de fusie: 1810-1976
 • Gemeentearchief van Schilde na de fusie: 1977-heden

U kunt de inventarissen hier raadplegen.

Oudere archieven van de gemeenten Schilde en ’s-Gravenwezel worden bewaard in het Rijksarchief van Antwerpen. Een deel van de 19de eeuwse archieven werd eveneens overgedragen aan dezelfde instelling.

U kunt in het archief terecht voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek of voor de raadpleging van bestuursdocumenten. 

Doet u aan genealogisch onderzoek en bent u geïnteresseerd in informatie uit registers van burgerlijke stand?

 • tot 100 jaar oud: Vraag dan op voorhand een toelating tot opzoeking bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 1, 2000 Antwerpen. Hebt u de toelating gekregen, neem dan contact op met de dienst burgerzaken voor een afspraak.
 • ouder dan 100 jaar: Dan kunt u terecht op genealogie.schilde.be.

Het bekomen van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden?
Hier gelden twee regimes, afhankelijk of de registers meer of minder dan 120 jaar geleden werden afgesloten.

Bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar geleden werden afgesloten kunnen ook worden geraadpleegd op genealogie.schilde.be.

Bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden zijn afgesloten:
Deze registers zijn niet raadpleegbaar. Wel kunnen er uittreksels uit de registers of getuigschriften (bewijs van afstamming of van woonst) worden aangevraagd voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Het KB van 5 januari 2014 voorziet een duidelijke rangorde van de personen die hiervoor hun toestemming dienen te verlenen:

 • In de eerste plaats is het de betrokkene zelf, indien deze nog in leven is en gezond van geest; voor een minderjarige dient deze toestemming te worden gegeven door zijn ouders of zijn voogd.
 • Indien de betrokken persoon is overleden of niet meer gezond van geest is (bijvoorbeeld bij dementie), dient de toestemming te worden gegeven door diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
 • Indien ook deze laatste niet meer in staat zou zijn om zijn/haar wil te uiten, dient deze toestemming te worden gegeven door ten minste één van de kinderen.
 • Bij gebrek aan afstammelingen in de eerste graad die hun toestemming kunnen verlenen, kan de toestemming gegeven worden door het college van burgemeester en schepenen.
 • Voor de raadpleging van bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, dient de aanvrager een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente met de verklaring dat de gegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, met vermelding van de eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend.
 • Het college van burgemeester en schepenen kan bovendien aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen vragen die vereist zijn om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.
 • Voor elke raadpleging van bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn en die zich in het archief bevinden, wordt de schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen aan het personeel van het archief voorgelegd.

Doet u historisch of wetenschappelijk onderzoek en wil u archiefstukken van minder dan 100 jaar raadplegen of reproduceren dan moet u vooraf de toelating van de gemeentesecretaris vragen en een onderzoeksverklaring ondertekenen.

Raadplegingen (opzoekingswerk) enkel op afspraak.

Onze archiefwerking wordt ondersteund door de Provincie Antwerpen.

 

https://www.schilde.be/sites/default/files/bijlage/ONDERZOEKSVERKLARING%20ARCHIEF_0.pdf