Protocollen privacy

Protocollen zijn documenten waarin overheidsinstellingen vastleggen welke gegevens ze met elkaar uitwisselen. Deze zijn raadpleegbaar voor burgers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat kan ik terugvinden in een protocol?

In een protocol kan u informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, etc.

Raadpleeg de protocollen van gemeente Schilde

Hieronder vindt u een lijst met de protocollen die bestaan tussen gemeente Schilde en andere overheden. Deze lijst wordt momenteel nog aangevuld.