Milieuraad

Wat

 • gemeentebestuur adviseren over milieu, natuur en duurzaamheid
 • neemt zelf initiatieven op het vlak van milieueducatie
 • acties opzetten die te maken hebben met het gemeentelijk of intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu.
   

Samenstelling

De milieuraad wordt om de 6 jaar samengesteld en bestaat uit:

 • leden van erkende milieu- en natuurverenigingen
 • afgevaardigden van andere adviesraden
 • afgevaardigden van de het onderwijs 
 • 5 vrije leden
   

Verslagen en meer informatie

De verslagen zijn op te vragen via milieuraad [at] schilde.be.