Gecoro

Openingsuren & contact

Ruimte

Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen:Gesloten
Telefoon03 380 16 11
ruimtelijke.ordening [at] schilde.be

Wat

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) is een officiële adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau die bij het begin van de nieuwe legislatuur opnieuw wordt benoemd. Naast de verschillende opdrachten die de Gecoro heeft ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, planologische attesten, …) kan deze commissie advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 

Samenstelling

De Gecoro bestaat uit minimum 9 en maximaal 13 leden zal bestaan. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Van de leden moet minimum één vierde (waaronder de voorzitter) deskundige zijn inzake ruimtelijke ordening. Ook moet de Gecoro uit minstens vier leden bestaan die afgevaardigden zijn van (verschillende) maatschappelijke geledingen.