Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Wat

Het beheersorgaan adviseert over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum. Dit omvat onder meer inspraak over:

  • de inrichting en uitrusting van het gebouw
  • het financiële beleid
  • het huishoudelijk reglement
  • de huurovereenkomsten

Het is bovendien bevoegd voor de concretisering van alle onderdelen van het beleidsplan die betrekking hebben op het gemeenschapscentrum.
 

Samenstelling

Het beheersorgaan bestaat uit

  • 9 leden voorgedragen door de politieke fracties
  • 9 leden voorgedragen door de gemeentelijke adviesraden (senioren, jeugd, cultuur, KMO, sport, gehandicapten) die de gebruikers vertegenwoordigen
     

Verslagen vergaderingen

De verslagen van de algemene vergaderingen kunnen worden opgevraagd. Stuur hiervoor een e-mail aan cultuur [at] schilde.be.